גבולות ב- CSS

ניתן להחיל גבולות CSS על רוב האלמנטים של שפת ה-HTML.

על מנת להחיל גבול מסביב לאלמנט, עליך להשתמש בתכונה border-style כאשר הערכים שבאפשרותך לציין הם : solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset ו – outset.

בנוסף, באמצעות התכונה border-width ניתן להגדיר את רוחב הגבול. בדרך כלל, רוחב הגבול מוגדר באמצעות יחידות של פיקסלים (px). בדומה ל - margin ו – padding באפשרותך לקבוע את הגבול לכל צד של האלמנט באמצעות התכונות הבאות : border-top-width, border-right-width, border-bottom-width ו - border-left-width.

לבסוף, התכונה border-color מגדירה את צבע האלמנט.

על מנת לצפות בתכונה, שנה את עמוד ה- CSS שלך בצורה הבאה :

 1. h2 {
 2.     border-style: dashed;
 3.     border-width: 3px;
 4.     border-left-width: 10px;
 5.     border-right-width: 10px;
 6.     border-color: red;
 7. }

עמודים רלוונטים

דוגמאות קוד

 • דוגמא לשימוש בגבולות (border) ב- CSS

רפרנס

 • התגית border-style
 • התגית border-width
 • התגית border-color
 • התגית border